VB-1000

Còn hàng

Giá 0₫

Amplifier khả trình, 7 Analog Inputs, 8 PWM output 4A/ chanels pairs. Hãng Divelbiss Corporation, USA.

Thông tin liên quan