Bộ khuyếch đại 4 kênh DHAuto Amplifier Card, Input Analog 0-10VDC/RS485 (sắp có)

Còn hàng

Giá 2,000,000₫

Bộ khuyếch đại 4 kênh DHAuto Amplifier Card , mã hiệu DHA.4CH.A.R.V1.0, 3 chế độ hoạt động chọn lựa bằng DIP Switch trên Board, 1/ Hoạt động như một bộ khuyếch đại 4 kênh, với 4 tín hiệu vào 0-10 VCD/4-20mA, độ phân giải 16 bits. Đầu ra tỉ lệ với độ phân giải 8 bits, dòng tối đa một kênh 3A, cả 4 kênh: 6A. 2/ Hoạt động như một bộ khuyếch đại 4 kênh, với đầu vào RS485, tối đa 247 trạm, đồng thời, hoạt động thư một modul ADC mở rộng, với 4 kênh ADC 0-10VDC/4-20mA độ phân giải 16 bits, 4 kênh ADC 0-5VDC, độ phân giải 10 bits, đầu ra RS485. 3/ Hoạt động như một bộ khuyếch đại 4 kênh với đầu vào RS485, đồng thời hoạt động như một mô đun mở rộng với 4 đầu vào ADC 0-10VDC/0-20mA 16 bits đầu ra RS485, và 4 đầu ra số 0-5V, điều khiển board Relay mở rộng 8 kênh, thông qua đầu vào RS485. 4/ Hoạt động như một bộ khuyếch đại 4 kênh, với đầu vào RS485, và như một mô đun mở rộng ADC với 4 kênh 0-10V/4-20mA 16 bits, kèm 4 đầu ra Digital Output 0-5V tối đa 20 mA/chân.